Bergsprängning

Bergspräckning i Stockholm för användbar mark

Bergspräckning i Stockholm för användbar mark

Har ni sett de där avspärrningarna de kan sätta ut där det står “Sprängning pågår’’? Det är ganska häftigt att se på. Trots att det inte syns mycket då det täcks av en stor sprängmatta. Men man kan ändå känna det nere i marken. 

Anledningen till att man har en avspärrning är just för att ingen ska kunna komma till skada. Vilket är ganska självklart. 

Varenda gång man ska göra en bergsprängning eller -spräckning, så krävs det stor planering. Speciellt om man ska göra det i ett område där det finns byggnader eller annat som kan komma till skada. Bergspräckning i Stockholm görs under ett stort ansvar av väldigt erfarna arbetare. 

I en del fall kan det behövas bergförstärkning. Detta kan vara då stenar ligger dåligt till så att de riskerar att ramla ner. Det är samma där, det ska inte finnas en risk att någon kommer till skada.

 

 

Varför göra en bergspräckning?

Sverige är ett väldigt bergigt och klippigt land. Många av sakerna vi har här är tack vare en väl förberedd mark. Hur hade tågen gått om det inte hade gjorts någon form av bergsprängning? Eller hur får man plats med en affär, byggnad, eller en stor parkering. Många av dessa har ett gemensamt svar – bergspräckning. 

Ofta hör man benämningen bergsprängning, vilket är det vanligaste man gör. Men man kan även göra en bergspräckning. När man gör en spräckning blir det inte samma oro på marken. Ska man göra en sprängning nära andra byggnader kräver det stor kunskap och noggrannhet. 

Är ni inne på att göra en, då kan ni ta kontakt med http://gnestabergbyggare.se/. Hos dem kan ni få svar på de frågor ni har. De kan hjälpa er att få till marken som ni önskar. Inga berg ska vara i vägen för att skapa det man vill.