pumpservice - pumpar Halmstad

Halmstad – staden med musik och pumpar

Halmstad – staden med musik och pumpar

Om du uppnått vuxen ålder så har du säkert hört talas om Halmstads mycket kända band och musiker. Du vet säkert också vad pumpar är och hur de fungerar. Åtminstone den typen av pumpar som använder sig av luft för att fylla dina cykeldäck eller bildäck. 

Det finns även en slags pump som du vandrar omkring med dagligen i din kropp, nämligen ditt hjärta. Och den typen av pump är egentligen mycket lik de slags pumpar i Halmstad som används inom produktionsindustrin. Även om alla pumpar i grunden följer samma princip. Nämligen att i ett kontrollerat flöde förflytta gas eller vätska från en plats till en annan, med hjälp av ett inflöde och ett utflöde.  

 

I takt med musiken

När hjärtlungräddning lärs ut så ges ofta tipset att en hjärtmassage ska följa takten i en viss melodi. Lite så är det för alla pumpar som finns i ett flöde av något slag. De ska följa takten i den melodi som du har valt åt dem. Antingen det är en mjuk vals eller en låt i ett mer uppdraget tempo.

 

Smarta pumpar i produktionen

Men för att kunna få ett helt korrekt flöde så finns det idag pumpar inom produktionsindustrin som har sensorer för att själva kunna korrigera sin takt och flöde. Det kan behövas ibland, då flödet i ett system kan liknas vid trafiken på en väg. Ibland blir det en kö som gör att du som förare måste sakta ner din bil för att det inte ska bli en krock. 

På samma sätt kan en pump behöva sakta ner eller stoppa sitt flöde för att det inte ska bli ett överflöde framåt vid ett stopp. Med hjälp av den här typen av sensorer och smarta pumpar kan du få en lugnare produktion där du kan frigöra personal och slippa riskera olyckor.