begravningsbyrå

I Malmö finner du begravningsbyrå som ger stöd i svåra situationer

I Malmö finner du begravningsbyrå som ger stöd i svåra situationer

För den som har oturen att mista en nära anhörig finns ofta uppgiften att ordna med begravning, gravplats, dödsbo och så vidare. Det är för vissa en helt främmande situation och till råga på allt är det under en tid som förmodligen är fruktansvärt svår och ledsam. Det finns dock stöd att få i denna svåra situation. 

Kort tid att planera begravning

Det är vanligast att en begravning sker cirka två till fyra veckor efter ett dödsfall. Det går att vänta i upp till ett år men då bör kroppen kremeras. Det innebär att det i regel finns väldigt kort tid att planera ett sista farväl av en person som hållits kär. 

Liten eller stor begravning

Det går såklart att ha mindre begravningar där endast de närmaste närvarar. Det kan innebära att det inte krävs så mycket planering för en mottagning efteråt, men det behövs fortfarande ordnas med kista, begravningsförrättare, eventuell gravplats, transportering av kroppen med mera.

Handlar det om en begravning som är öppen för alla är det vanligt att ordna med en mottagning efter själva ceremonin där det kan bjudas på fika eller lättare mat.

Ett personligt sista farväl

Ofta känns det viktigast att göra något som den avlidne hade uppskattat. Genom att planera begravningen utefter hur den avlidne var som person och vad han eller hon hade tyckt om, det kan vara allt från blommor och musik till kistmodell och klädkod, så blir det med all sannolikhet ett fint farväl.

Underlätta planeringen 

Med så mycket att hålla reda på är det tur att det finns hjälp att få. Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö kan erbjuda stöd genom hela begravningsprocessen samt även med bouppteckning, arvskifte och hantering av eventuellt dödsbo. Med ett personlig bemötande och förståelse för den tunga situationen erbjuder de stöd och trygghet i något som kan vara helt främmande för väldigt många.