medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter – vad innebär det?

Medicintekniska produkter – vad innebär det?

editorial

Medicinteknik omfattar den tekniska produktionen av medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter är ett namn för alla produkter och maskiner som underlättar för dig att ta hand om din hälsa (från diagnos till bot). Det kan vara allt från en tandborste till en strålbehandlingsapparat. 

Som du säkert redan har uppfattat är medicinteknik ett väldigt brett område med en stor påverkan på människors liv. Genom medicinteknik har sjukhus lyckats komma långt med vården av sina patienter. Bland annat fortsätter farliga sjukdomar att långsamt förintas eller behandlas snabbare, och antalet döda i dem minskar dag för dag.

Det finns ett flertal organisationer runt om i världen som jobbar med medicinteknik. Dessa organisationer utvecklar tillsammans med enskilda företag de medicintekniska produkterna. Tack vare de organisationerna har medicinteknik blivit mer och mer känt, och det finns nu utbildningar att genomgå för att bli medicintekniker i många delar av världen.

 

medicintekniska produkter

 

Hur har du påverkats av medicinteknik?

Vi börjar med dig som ett foster i din mammas livmoder. Din mamma har troligen använt den medicintekniska produkten graviditetstest för att se att hon är gravid. Sedan har hon undergått bland annat ultraljudsundersökningar och kanske till och med ett fostervattenprov. Ända tills du föds har din mamma åkt fram och tillbaka till sjukhuset, och med hjälp av medicinteknik fick du möjligheten att överleva och sedan födas.

Du är fyra månader gammal och du kan inte sluta gråta om nätterna av okänd anledning. Dina föräldrar väljer att åka till barnavårdscentralen. Där genomförs urin- och blodprov som undersöks med medicinteknik för att utesluta sjukdom. Allt pekar i stället på att du är laktosintolerant och du behandlas för det.

Du bröt benet vid tolv års ålder. Genom en röntgen såg läkarna vilka delar av benet som gått sönder och hjälpte dig sedan att må bra igen.

Man kan säga att du utan medicinteknik hade haft ett mycket svårare liv.