svartmögel

Svartmögel – en värsting

Svartmögel – en värsting

Man önskar inte ens sin värsta fiende svartmögel. För när väl svartmögel slår till så är den farlig, svår att upptäcka och sprider sig fort. Det kanske värsta med svartmögel är kombinationen av dess farlighet och dess förmåga att finnas med inte synas. På så vis kan man drabbas av allergiska reaktioner utan att ens veta vad det beror på. Svartmögel är svår att upptäcka då den ofta uppstår där det är hög fuktighet: som i fogen på kaklet, eller under diskhon. Misstänker man att ens bostad drabbats av svartmögel så finns det tester att beställa hem på Mögel-test.se.

 

Upptäck möglet i tid

Svartmögel kan upptäckas via dess distinkta lukt, som bäst kan beskrivas som unken, likt en gammal källare. Det kan också upptäckas via symptom på kroppen, som allergiska reaktioner. Sen kan det ju också gå att upptäcka med synen; svartmögel kännetecknas av sin mörka färg. Men alltid är det inte lätt att särskilja just att det är svartmögel. Genom att beställa hem ett mögeltest så har man som störst chans att upptäcka möglet i tid och på så vis stoppa det innan det får allt för stor spridning. Mögeltestet tas via tops om det är synligt, eller via luften om det inte är synligt.

 

 

Så förebygger man svartmögel

Svartmögel frodas i fuktiga miljöer, så det bästa man kan göra för att undvika svartmögel är att först och främst se över sin ventilation. Detta innefattar framförallt ventilationen i badrum och kök. Det finns också en del tips att ta till sig. Man skall exempelvis försöka göra det till en vana att låta badrumsdörren stå öppen efter man duschat varmt. Finns det ett fönster i badrummet bör detta få stå öppet en stund efter. Svartmögel kan också växa i trånga utrymmen som bakom soffan eller sängen. Se därför till att emellanåt dra ut soffan och sängen och vädra samtidigt bostaden.