kapitalanskaffning

Underlätta kapitalanskaffning med noggrann dokumentation

Underlätta kapitalanskaffning med noggrann dokumentation

För att få ekonomiskt tillskott i ett företag kan man göra en så kallad kapitalanskaffning. Man kan till exempel göra det genom en investerare, det man ska tänka på då är att företaget kan komma att granskas. Då är det bra att vara förberedd, så här kommer några tips på vad som kan vara bra att tänka på vid ett sådant tillfälle. Man ska vara noga med att upprätta, hålla koll på och/eller spara viktiga dokument som berör bolagets varumärkesskydd, allmänna villkor och avtal, stämmoprotokoll/styrelseprotokoll, bolagets aktiebok samt anställningsavtal.

Allt går så mycket smidigare om man har ordning på sina papper och det ger dessutom ett seriöst intryck till den som valt att investera i företaget. Orsaken till att en granskning genomförs är för att investeraren ska känna sig trygg och kan lita på att det han eller hon har fått höra då affärscaset presenterades stämmer. Att ha ordning på dokument och avtal är inte bara viktigt vid en granskning, det kan även hjälpa till i fall där ett avtal krävs för att få betalt för en utförd tjänst eller om man vill förhindra en anställd från att ta anställning hos en konkurrent (då krävs ett uttryckligt förbud om detta i anställningsavtalet). 

Att sköta dessa papper kan vara lika viktigt som att sköta bokföringen. Har man en tydlig rutin så blir det heller inte jobbigt eller svårt. Se till att alltid arbeta med skriftliga avtal, dokumentera muntliga överenskommelser, upprätta stämmo- och styrelseprotokoll och se till att dokumenten signerats av rätt personer. Det underlättar mycket om man dessutom tar fram rutiner och system för hantering och lagring av dokument, protokoll och avtal. Spara allt digitalt och använd e-signaturer för att undvika borttappade original.

Behöver man hjälp med kapitalanskaffning i Stockholm eller är behov av redovisningshjälp eller rådgivning så kan man kontakta JWK.