invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg för brottsoffer

Invaliditetsintyg för brottsoffer

Brottsoffer kan drabbas av både fysiska och psykiska skador som kan påverka deras livslånga hälsa. För att få ersättning för dessa skador från exempelvis Brottsoffermyndigheten behöver man lämna in ett invaliditetsintyg. Men vad är ett invaliditetsintyg och hur kan man få tag på det som brottsoffer?

Vad är ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg är ett intyg som utfärdas av en läkare och som beskriver graden av invaliditet hos en person. Invaliditeten kan vara både fysisk och psykisk och kan ha uppkommit till följd av en olycka, sjukdom eller som i detta fall, ett brott. Invaliditetsintyget används som underlag för att fastställa ersättning för skador som brottsoffret har drabbats av. Bland annat kan det användas som grund för att beräkna förlorad arbetsförtjänst, merkostnader och lidande.

Hur får man ett invaliditetsintyg som brottsoffer?

För att få ett invaliditetsintyg som brottsoffer behöver man först kontakta sin vårdcentral eller specialistläkare. Läkaren kommer sedan att undersöka brottsoffret och bedöma graden av invaliditet utifrån de skador som hen har drabbats av. Det är viktigt att brottsoffret har med sig all relevant information till läkaren vid undersökningen. Det kan till exempel handla om läkarutlåtanden, journalanteckningar, bilder på skador och polisrapporter. Ju mer information som läkaren har att tillgå, desto mer exakt kan hen bedöma graden av invaliditet.

invaliditetsintyg

Vad händer efter att man fått sitt invaliditetsintyg?

När brottsoffret har fått sitt invaliditetsintyg kan hen ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten. Ansökan görs på Brottsoffermyndighetens webbplats och kräver att man bifogar en kopia av invaliditetsintyget. Efter att ansökan har skickats in kommer Brottsoffermyndigheten att bedöma ansökan och fastställa om brottsoffret har rätt till ersättning. Om ansökan godkänns betalar Brottsoffermyndigheten ut ersättningen till brottsoffret.

Ett invaliditetsintyg är ett intyg som beskriver graden av invaliditet hos en person och kan användas som underlag för att fastställa ersättning för skador som brottsoffret har drabbats av. För att få ett invaliditetsintyg behöver man kontakta sin vårdcentral eller specialistläkare som kommer att undersöka och bedöma graden av invaliditet. Efter att man fått sitt invaliditetsintyg kan man ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten.