invaliditetsintyg

När kan man få ett invaliditetsintyg?

När kan man få ett invaliditetsintyg?

Ett intyg för invaliditet kan man få efter en skada eller liknande där man inte har fått fullt fungerande funktion tillbaka. Man kan ansöka om invaliditetsintyg tidigast ett år efter att man har skadat sig och detta intyg ska skickas in till ens eget försäkringsbolag för att de ska kunna bedöma om man kan få ersättning samt hur mycket man då har rätt till. 

Vem är det då som utfärdar dessa intyg? Jo, för att till exempel få ett invaliditetsintyg i Stockholm så behöver man besöka en mottagning som utför dessa. Ofta brukar det ske på någon av landets ortopedmottagningar, som till exempel hos ortopederna.com.

 

Hur går det till? 

För att kunna få ett invaliditetsintyg att skicka in till sitt försäkringsbolag så behöver man först undersökas hos sin vårdgivare. De undersöker patienten i ungefär trettio till sextio minuter och tittar på alla hens funktioner, och gör sedan en bedömning om hur pass nedsatt förmågan är. 

 

 

Man behöver inte skicka iväg invaliditetsintyget själv utan det sköter vårdmottagningen som man har varit och undersökt sig på. Undersökningen är på vissa utav landets mottagningar avgiftsfri vilket är en lättnad för många. Läkaren som har undersökt patienten ska sedan noggrant beskriva alla besvär som patienten har på grund av skadan som har skett, både subjektiva såväl som objektiva.

 

Försäkringsbolaget bestämmer

Det är en persons försäkringsbolag som avgör hur mycket pengar som ska betalas ut till personen i fråga, om det ens är så att de betalar ut några pengar över huvud taget. Det beror helt och hållet på hur pass allvarlig skadan är och hur pass nedsatt patienten är utav det. 

De skador som man kan få detta intyg för varierar. För många så handlar det om skador till följd av trafikolyckor eller arbetsplatsolyckor. Oavsett hur man ådragit sig skadan så har man alltid rätt att göra en undersökning för invaliditetsintyg.